Shanghai Püha Johannese Kool Tallinnas

Meie koolist

Kooli loomise algatus tuli Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu pühakuju kiriku eesseisjalt ja koguduseliikmetelt. Shanghai ja San Francisco püha Johannes hoolitses vene emigratsiooni eest kuni 20. sajandi keskpaigani algul Hiinas, seejärel Filipiinidel, Euroopas ja lõpuks Ameerikas. Kui piiskop Johannes oli San Francisco peapiiskop, ehitati selles linnas tema juhtimisel Jumalaema ikooni katedraal “Kõigi kurbuste rõõm”, mille alla 1994. aastal asutati lütseum.

Kavas on luua riikliku akrediteeringuga ja kõikidele Eesti haridusstandarditele vastav õppeasutus. Lisaks on plaanis õpetada koolis õigeusu usundi põhitõdesid. Plaanime võtta kooli vastu õpilasi esimesse klassi ning moodustada 12 aasta jooksul täisväärtuslik keskharidust andev kool. Eesmärk on tagada mitte ainult üldistele haridusstandarditele vastavus, vaid ületada need. Õpe toimub vene keeles. Kool ei ole kasumit teeniv organisatsioon ning teeme kõik endast oleneva, et õppemaks oleks võimalikult madal.

Kui võrrelda kooli mitmekorruselise hoonega, on selle kooli alustalaks korralik haridus. Esimene korrus on hea psühholoogiline õhkkond, teine korrus aga on kristlik hoolitsus lapse hinge ja tema valgustatuse eest.

Meie põhimõtted

Kooli haridusprotsess põhineb kristlikul maailmavaatel koos vaimse ja praktilise tegevuse harmoonilise tasakaaluga. Kaasaegses koolis tuleb koos kõrge haridustaseme omandamisega luua inimsuhteid, mis toetavad soodsat keskkonda loovuse arenguks. See on iga õpilase, pere ja õpetaja loomulik õigus.

Õppeprogramm

Klassikalise kooli elemente sisaldav õppekava on kaasaegne ja uuenduslik haridussüsteem, mis põhineb parimatel, aegade jooksul tõestatud pedagoogikatraditsioonidel. Laste vaimne ja moraalne kasvatus on ühendatud kaasaegse loodus- ja humanitaarteadusliku haridusega. Täielik areng on võimalik ainult traditsiooniliste väärtuste ja uuenduslike tehnoloogiliste protsesside kui ühiskonna arengu üksteist täiendavate aspektide harmoonilise ühendamise kaudu.

Lisaks põhiainetele on plaanis õpetada koolis Jumalasõna, inglise keelt ja eesti keelt.

Õige haridussüsteem:

 • arendab lastel terviklikku maailmavaadet, mis põhineb traditsioonilistel kultuuriväärtustel
 • keskendub sügavale vaimsusele
 • põhineb moraalsetel ja perekondlikel väärtustel
 • loob positiivse loomingulise ja maailmavaate
 • määrab lapse arengut kinnitava eluvektori

Loodusele vastavuse põhimõte seisneb lapse ealiste-psüühiliste omaduste maksimaalses arvestamises. See tähendab, et õppekava peaks olema üles ehitatud nii, et laps saaks õpetatavast aru. Selle lähenemisviisi korral pole vaja vanemate lõputut abi kodutööde ettevalmistamisel.

Loodusele suunatud pedagoogika väljendub järgnevas:

 • tuginemine lapse elukogemusele
 • laste taju eripäraga arvestamine igas vanuseastmes (kujundlikkus ja mõtlemise konkreetsus, üldistamis- ja abstraktsusoskus)
 • ülesannete sõnastuse selgus, nende vastavus laste taju olemusele
 • materjali süstemaatiline esitamine (iga järgmine materjal põhineb läbitul, kinnistab seda)
 • järkjärguline keerukus (iga uue materjali omandamise metoodiline samm tagab täieliku mõistmise, maksimaalse teadlikkuse)
 • lapsele on tagatud võimalus teha kodutöid iseseisvalt

Lapsed, keda õpetatakse vastavalt loodussõbralikele meetoditele, mitte ainult ei saa õppida, vaid neil on hea meel seda teha. Nende puhul moodustub tahtmatult õige motivatsioon: “õppimine koolis on lihtne ja rõõmus”. Nad suudavad täita iseseisvalt kõiki kodutöid.

Kus me hetkel oleme?

23. juulil 2021 ministri määrusega 23.07.2021 nr 1.1-2/21/190 on antud kooli pidajale SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ (80577216) tegevusloa erakoolile Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline Kool Tallinnas õppe korraldamiseks põhikooli I kooliastmes Tallinna linnas.

1. septembril 2021 avas kool oma uksed esimestele õpilastele.

Jätkame projekti toetamiseks ja arendamiseks vahendite kogumist. Saadud vahendeid kasutatakse põhitegevusega seotud püsikulude katmiseks: kooli kodulehe toimimine ja haldamine, dokumentide koostamine ja tõlkimine, juriidiline nõustamine jne. Oleme tänulikud võimaliku rahalise toetuse eest. Kooli pangaandmed leiate jaotisest  kontaktid.

Anneta

Pangaülekannega

SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ
EE667700771005350563
LHV Pank
BIC/SWIFT: LHVBEE22

EE704204278621910802
Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22

Pangalinkiga või pangakaardiga

PayPal

Kontaktid

Deniss Polikarpov (direktor)
Anna Sobko (direktori asetäitja)
Nikolai Kalinin (juhatuse liige)
Andres Mere (koolipreester)

Tel: +372 535 537 49 (tööpäeviti 9:00-16:00)
Email: [email protected]
Kooli asukoht: Tondi 55 (2.korrus), 11316, Tallinn

Koolipidaja
SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ
Reg.nr. 80577216
juriidilne aadress: Sitsi 15a, Tallinn

Panga konto nr.:

EE667700771005350563
LHV Pank
BIC/SWIFT: LHVBEE22

EE704204278621910802
Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22

Anneta