Shanghai Püha Johannese Kool Tallinnas

Meie koolist

Kooli loomise algatus tuli Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu pühakuju kiriku eesseisjalt ja koguduseliikmetelt. Shanghai ja San Francisco püha Johannes hoolitses emigrantide vaimulike vajaduste eest kuni 20. sajandi keskpaigani algul Hiinas, seejärel Filipiinidel, Euroopas ja lõpuks Ameerikas. Piiskop Johannes San Francisco peapiiskopiks olemise ajal ehitati selles linnas tema juhtimisel katedraalkirik, mis pühitseti Jumalaema ikooni “Kõikide kurbade rõõm” auks. Kiriku juurde rajati 1994. aastal ka lütseum.

Kavas on luua riikliku akrediteeringuga ja kõikidele Eesti haridusstandarditele vastav õppeasutus. Lisaks on plaanis õpetada koolis õigeusu põhitõdesid. Plaanime võtta kooli vastu õpilasi esimesse klassi ning moodustada 12 aasta jooksul täisväärtuslik keskharidust andev kool. Eesmärk on tagada mitte ainult vastavus üldistele haridusstandarditele, vaid need ka ületada. Õpe toimub vene keeles. Kool ei ole kasumit teeniv organisatsioon ning me teeme kõik endast oleneva, et õppemaks oleks võimalikult madal.

Kui võrrelda kooli mitmekorruselise hoonega, on selle kooli vundamendiks korralik haridus. Esimene korrus on hea psühholoogiline õhkkond, teine korrus aga on kristlik hoolitsus lapse hinge ja tema valgustatuse eest.

Meie põhimõtted

Kooli haridusprotsess põhineb kristlikul maailmavaatel koos vaimse ja praktilise tegevuse harmoonilise tasakaaluga. Kaasaegses koolis tuleb koos hariduse andmisega luua ka inimväärsed suhted, mis toetaksid soodsat keskkonda loovuse arenguks. See on iga õpilase, pere ja õpetaja loomulik õigus.

Õppeprogramm

Klassikalise kooli elemente sisaldav õppekava, mis põhineb parimatel, ajaproovile vastu pannud pedagoogikatraditsioonidel, on ühtaegu ka kaasaegne ja uuenduslik. Laste vaimne ja moraalne kasvatus on ühendatud kaasaegse loodus- ja humanitaarteadusliku haridusega. Täielik areng on võimalik ainult traditsiooniliste väärtuste ja uuenduslike tehnoloogiliste protsesside kui ühiskonna arengu teineteist täiendavate aspektide harmoonilise ühendamise kaudu.

Lisaks põhiainetele on plaanis anda koolis usundiõpetust, õpetada inglise keelt ja eesti keelt.

Õige haridussüsteem:

 • arendab terviklikku maailmavaadet, mis põhineb traditsioonilistel kultuuriväärtustel
 • keskendub sügavale vaimsusele
 • põhineb moraalsetel ja perekondlikel väärtustel
 • loob positiivse ja loomingulise ja maailmavaate
 • määrab lapse arengut kinnitava eluvektori

Loodusele vastavuse põhimõte seisneb lapse ealiste psüühikaomaduste maksimaalses arvestamises. See tähendab, et õppekava peaks olema üles ehitatud nii, et laps saaks õpetatavast aru. Sellise lähenemisviisi korral pole vaja vanemate lõputut abi kodutööde tegemisel.

Loodusele suunatud pedagoogika väljendub järgnevas:

 • tuginemine lapse elukogemusele
 • lapse taju eripäraga arvestamine igas vanuseastmes (kujundlikkus ja mõtlemise konkreetsus, üldistamis- ja abstraheerimisoskus)
 • ülesannete sõnastuse selgus, nende vastavus lapse tajule
 • materjali süstemaatiline esitamine (iga järgmine materjal põhineb läbitul, kinnistab seda)
 • järkjärguline keerukus (iga metoodiline samm uue materjali omandamisel tagab täieliku mõistmise, maksimaalse teadlikkuse)
 • lapse iseseisva toimetuleku tagamine

Lapsed, keda õpetatakse vastavalt loodussõbralikele meetoditele, mitte ainult ei õpi, vaid teevad seda ka meelsasti. Nende puhul moodustub tahtmatult õige motivatsioon: “õppimine koolis on lihtne ja rõõmus”. Nad tulevad iseseisvalt toime kõikide kodutöödega.

Kus me hetkel asume?

Ministri määrusega 23.07.2021 nr 1.1-2/21/190 on antud kooli pidajale SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ-le (80577216) tegevusluba erakooli Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline Kool Tallinnas õppe korraldamiseks põhikooli I kooliastmes Tallinna linnas.

1. septembril 2021 avas kool oma uksed esimestele õpilastele.

Jätkame kooli toetamiseks ja arendamiseks vahendite kogumist. Saadud vahendeid kasutatakse põhitegevusega seotud püsikulude katmiseks: kooli kodulehe haldamiseks, dokumentide koostamiseks ja tõlkimiseks, juriidiliseks nõustamiseks jne. Oleme tänulikud mistahes rahalise toetuse eest. Kooli pangaandmed leiate jaotisest kontaktid.

Anneta

Pangaülekannega

SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ
EE667700771005350563
LHV Pank
BIC/SWIFT: LHVBEE22

EE704204278621910802
Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22

Pangalinkiga või pangakaardiga

PayPal

Kontaktid

Deniss Polikarpov (direktor)
Anna Sobko (direktori asetäitja)
Nikolai Kalinin (juhatuse liige)
Andres Mere (koolipreester)
Irina Popova (esinduskogu liige)

Tel: +372 535 537 49 (tööpäeviti 9:00-15:00)
Email: [email protected]
Kooli asukoht: Tondi 55 (2.korrus), 11316, Tallinn

Koolipidaja
SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ
Reg.nr. 80577216
juriidilne aadress: Sitsi 15a, Tallinn

Panga konto nr.:

EE667700771005350563
LHV Pank
BIC/SWIFT: LHVBEE22

EE704204278621910802
Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22

Anneta