Tervishoiuteenuseid osutab koolis Terviseõde OÜ tegevusloa nr. L04966 www.tervise6de.ee

Kooliõde Viktoria Kukk N11680

Tel.:+372 5365 1603  E-R 08.00-16.00

e-post: [email protected]

Alla 200 õpilasega koolides arstikabinetti ei ole, teenust osutatakse aadressil Käo 53. Lahtiolekuajad: reedel 8.00-12.00

Õppeaasta alguses küsitakse lastevanematelt luba tervisekontrolli läbiviimiseks. Tervisekontroll, mille eest peret teavitatakse ette, viiakse läbi 1., 3., 7. ja 10. klassis. Andmed saadetakse vanematele elektroonilise ajaloo www.digilugu.ee kaudu

Vaktsineerimise puhul peab õde enneaegselt küsima lapsevanemalt kirjalikku luba. Kui perekond on lapse vaktsineerimise vastu, tuleb see kirjalikult kinnitada ja kanda tema haiglaraamatusse.

Haiget last pole mõtet kooli viia, sest õde ei määra talle läbivaatust ega ravi, koolist puudumise tõendit ei väljasta. Haigestumise
korral tuleks pöörduda perearsti poole. Konsulteerida saab igal kellaajal telefonil 1220.

Lisainfo : laste tervise jälgimine, hammaste pesemine